BOENDEINFO A-Ö


Allmänna utrymmen – framkomlighet
Räddningspersonal och städpersonal ska enkelt kunna ta sig fram. Trappor, entréer, källargångar eller vindsutrymmen får därför under inga omständigheter blockeras! Det är inte tillåtet att förvara exempelvis cyklar, barnvagnar, rullatorer eller pulkor i trappan, entrén, källargångarna eller vindsutrymmet.

Besiktning
Besiktning av lägenheten sker i samband med avflyttning. Det är den utflyttande hyresgästen som bokar besiktningen med fastighetsägaren. Du som inflyttande hyresgäst får en kopia av besiktningsprotokollet.
I samband med att du själv ska flytta i framtiden görs en avflyttningsbesiktning. Skador i lägenheten som inte anses vara normalt slitage, blir du ersättningsskyldig för. Om städningen inte godkänns av besiktningsmannen, blir du ersättningsskyldig för den kostnad Skoogs Fastigheter får för att anlita en städfirma.

Betalning av hyra
Hyran ska vara Skoogs Fastigheter tillhanda senast den sista i månaden före den månad hyran avser. Inbetalningskort skickas ut månadsvis. Vi erbjuder både Autogiro och E-faktura. E-faktura anmäler du själv via din bank. Vill du betala via autogiro så kontakta oss så hjälper vi dig.

Var noga med att betala hyran i tid. Sena betalningar eller uteblivna hyresinbetalningar medför merkostnader för dig som hyresgäst. Det kan, vid upprepade försummelser, leda till att du förlorar din bostad. Kontakta oss därför omedelbart om du har problem med en hyresinbetalning.

Brandsäkerhet
En glömd spisplatta, levande ljus eller rökning är vanliga orsaker till bostadsbränder. En fungerande brandvarnare är ett måste, varför vi gärna ser att du provar din brandvarnare regelbundet. Myndigheten för samhällsskydd & beredskap (MSB) rekommenderar också att man har en pulversläckare på minst sex kilo hemma.

Brandvarnare
Skoogs Fastigheter har monterat brandvarnare i din lägenhet, men du svarar själv för att byta batteri och kontrollera att den fungerar.

Bredband
Bredbandsuppkoppling finns i alla våra lägenheter.

Felanmälan
Fel och skador i din lägenhet eller i de gemensamma utrymmena ska du genast anmäla till oss. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakta oss” här på hemsidan.

Förråd
Du måste själv ordna hänglås till din förrådsdörr. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom synligt i förrådet.

Grillning
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av brandrisken.

Hemförsäkring
Det är viktigt att du har en gällande hemförsäkring. Tänk på att du kan riskera att bli ersättningsskyldig om exempelvis ditt akvarium, vattensäng eller tvättmaskin börjar läcka och det blir skador i din lägenhet eller på en grannes egendom. Skoogs Fastigheters försäkring täcker inte din privata egendom vid inbrott, brand, skada eller översvämning.

Hål i väggar
Gör aldrig hål i väggarna i badrummet. Dessa väggar har ett tätskikt för att hindra fukt från att komma in i väggarna och orsaka skada.
Gör inte heller hål i kakelplattor i köket – kakel spricker lätt. Vänd dig till en fackman eller rådgör med din bovärd.

Installation av större hushållsmaskiner
Kontakta alltid oss om du har planer på att installera exempelvis disk- eller tvättmaskin.

Kabel-TV
Våra fastigheter är anslutna till Telenor/Allente.

Målning och tapetsering
Du får måla själv under förutsättning att arbetet är fackmannamässigt utfört, det är dock inte godkänt att tapetsera i våra hyreslägenheter.
Vi ställer krav på att färgen som används vid målning ska vara Flügger Dekso-5 eller motsvarande kvalitet i andra kända märken.
Du kan bli ersättningsskyldig om vi vid besiktning upptäcker att arbetet inte är fullgott genomfört eller att färgkvaliteten inte följts.
Vid avflyttning ska lägenheten återställas i det skick som den hyrdes i, dvs. att ommålade väggar ska målas tillbaka i Flüggers Dekso-5 Råvit S0500-N.
Kontakta alltid Skoogs Fastigheter innan du sätter igång.

Parabolantenn
Kontakta alltid oss om du skulle vilja sätta upp en parabolantenn, eftersom placering och montering av denna måste godkännas av oss.

Rökning
Om du är rökare, tänk på att vädra ut röken ordentligt och undvik att röka i sådan omfattning att det skadar lägenhetens ytskikt. Och rök aldrig i sängen – det medför en stor brandrisk! OBS: Rökning är inte tillåten i trapphus, hissar, förråd, tvättstugor eller andra gemensamma utrymmen.

Skadedjur eller ohyra
Anmäl omedelbart om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet. Ta kontakt med boendekontoret.

Sopsortering/Källsortering
Vi har källsortering av soporna i fastigheterna. Det avfall som det inte finns behållare för i soprummet sorteras och lämnas på närmaste återvinningsstation. I Pirevas ”Sorteringsguide för oss pitebor” som du kan ladda ned här på hemsidan finns mer information kring sopsortering.

Tillträde
Du har tillträde till lägenheten klockan 10.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är detta en lördag, söndag eller helgdag är det inflyttning kl. 13 första vardagen därefter.

Tvättstuga
Du bokar tvättstugan genom att låsa fast din bokningscylinder på bokningstavlan i tvättstugan. OBS: Glöm inte att städa undan efter dig i tvättstugan genom att bl.a. rengöra maskinerna och ta bort ludd i torktumlarens filter. Städutrustning finns i tvättstugan.

Uppsägning av lägenheten
Uppsägning ska ske skriftligen till Skoogs Fastigheter senast vid månadsskiftet tre månader före önskad avflyttning. Är det fler än en person som står som hyresgäst på kontraktet ska båda skriva under uppsägningen. Tänk på att du är skyldig att låta din lägenhet visas på lämplig tid för kommande hyresgäster innan du flyttar ut.

Utflyttning
Du ska lämna lägenheten senast klockan 08.00 den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag sker avflyttningen kl. 08 första vardagen därefter. Lägenheten ska lämnas väl städad och rengjord.

Uthyrning i andra hand / Överlåtelse av hyreskontrakt
Du måste alltid ha vårt tillstånd för att överlåta hyreskontraktet eller hyra ut din lägenhet i andra hand. Varmt välkommen att kontakta oss.

Utlåst?
Om du låst dig ute och tvingas anlita låssmed för att få dörren öppnad, är det dessvärre en kostnad som du själv får stå för.
NVS bevakning 0911-13701.

Skoogs Fastigheter använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och statistik. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer på skoogsfastigheter.se/cookie-policy