Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Integritetspolicy

Skoogs fastigheter integritetspolicy

Skoogs Fastigheter Integritetspolicy Hyresgäster

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvariga är Skoogs Fastigheter AB (556225–1347), Skoogs St. Örnen 18 KB (969675–0554) samt Hamnhuset i Piteå AB (556782–6788). Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.  Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person.

Information vi samlar in och lagrar om dig

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra ett avtal i vilken du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna genomföra våra åtaganden gentemot dig som hyresgäst. Exempelvis i fastighetssystem, hantering av elektroniska nycklar, för reparationer och underhåll samt leverantörer av tjänster.

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • handikappanpassningar
 • Kameraövervakning i soprum och garage
 • Information som du lämnar i ex. felanmälan och ärendehantering
 • Loggning av elektroniska nycklar

Var och hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter på servrar inom EU/ESS med majoriteten i Sverige. Uppgifterna sparas bara så länge som det är nödvändigt för oss att utföra våra åtaganden eller så länge det krävs enligt gällande lagstiftning.

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje parter för de ändamål som beskrivs ovan. För undvikande av missförstånd, vi kommer inte dela personuppgifter med tredje part på ett sätt som möjliggör för sådana tredje parter att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål i relation till dig såsom privatperson, endast till dig i egenskap av relationen som vår hyresgäst. Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, men vi kommer i sådant fall säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål och du har rätt att kontrollera att så sker.

 • Rätt att få tillbaka data,du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig i våra system.
 • Rätt till rättelse,du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätttill radering (”rätten att bli bortglömd”) du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Mer information om dina rättigheter som registrerad finns på datainspektionens hemsida: datainspektionen.se

Cookies
På vår hemsida använder vi cookies. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Information om hur vi använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av den Cookie Policy du hittar på vår hemsida.

Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakt & Personuppgiftsansvarig

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av oss rörande dej kan du begära ett skriftligt registerutdrag på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Skoogs Fastigheter AB/Skoogs St. Örnen AB/Hamnhuset i Piteå AB (beroende på vem som är din hyresvärd)
Box 717
941 28 Piteå

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på vår webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa.

Har du synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter?

Kontakta gärna vår dataskyddsansvariga: Emma Skoog på telefon 0911-74500 eller via mail GDPR@skoogs.se

Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Policyn senast uppdaterad: 2018-05-08